Klient / RONA a,s, Lednické Rovne, SK

Technologická linka na dekorování skla leptáním v HF.

Device designed for the glass etching decoration process by hydrofluoric acid.